کانون: گـــــــاهِ گفتمــــــــان

کانون معماران معاصر

کانون معماران معاصر, نُه سال پیش با هدف ارائه‌ی عرصه‌هایی نو برای تولید و تبادل اندیشه، پایه‌گذاری شد و با برگزاری دوره‌های آموزشی اندیشه‌محور، پذیرش هنرجویان مستعد و همکاری با معماران و موسسات علمی پیشرو بین‌المللی تبدیل به یک موسسه‌ی جریان‌ساز در زمینه‌ی آموزش و فرهنگ معماری شد و توان تاثیرگذاری خود بر معماری معاصر ایران را با آموزش هنرجویانی مولف و متفکر تثبیت کرد.

بر آن شدیم با تغییر رویکرد کانون از فعالیت انتفاعی به غیرانتفاعی تاثیرگذاری کانون را گسترش دهیم. این موضوع به صورت رسمی در اساسنامه‌ی کانون تغییر یافته است. بدین ترتیب گام بلند دیگری در جهت باورهای بنیادین کانون برداشته خواهد شد و تحقق اهداف عالی آن برای اعتلای معماری معاصر ایران و توسعه‌ی گفتمان‌های متکثر، با همراهانی که دل در گرو معماری ایران نهاده‌اند گره خواهد خورد.

کانون هیچگونه فعالیت تجاری نخواهد داشت و متولی هیچگونه پاداش یا سود از کانون دریافت نمی‌کند. کلیه‌ی منافع مادی و معنوی حاصل از فعالیت‌های کانون در جهت توسعه‌ی فعالیت‌ها و بورسیه‌ی استعدادها به کار گرفته خواهد شد.

چشـــــم انداز
کانون گاه گفتمان است و تغییردهنده‌ی مسیر تاریخ معماری ایران؛ زمان و مکانی برای تولید سؤال‌های مرتبط، ایده‌های خلاق و پروژه‌های پیش‌برنده. کانون محلی برای ارتقای بی‌وقفه‌ی آموزش معماری در کشور و مکانی معتبر در چشم‌انداز جهانی معماری است؛ همچنان که خلق زبانی تازه برای « ترسیم کردن» و «سخن گفتن» را دنبال می‌کند، معمارانی را آموزش می‌دهد که، بی‌ واهمه‌ی اشتباه، برای یافتن راه‌های نو و کشف امکانات جدید از دل این شرایط و این تاریخ، به حریم ناشناخته‌ها وارد شوند و به سوی تأسیس زبان(های) معاصر معماری ایران گام بردارند.
مامــــــــــوریت
مأموریت کانون ایجاد فضایی است که آموزگاران و دانشجویانش با تسلط به دانش معماری و تاریخ و تئوری‌های این رشته، با رویکردی تحلیلی‌تحقیقی به مشاهده‌ی موشکافانه‌ی وضع موجود بپردازند. علاوه بر این، کانون بستری است برای نگاه نقادانه به تاریخ معماری ایران و خوانش دوباره و چندباره‌ی آن. ماموریت کانون این است که در کنار دانشجویان کنجکاو به کشف امکانــــــات و قابلیـــــــــــت‌های نو در این حیطه‌ها بپردازد و در مسیر این تجربیات، هر ایده یا پروژه، حتی آن‌ها که به راه‌حلی قطعی نمی‌انجامند، ارزشمند دانسته می‌شوند.
خانواده کانــــــون
 • All
 • الف
 • ب
 • ت
 • ث
 • ج
 • ح
 • خ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • س
 • ش
 • ص
 • ض
 • ط
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ل
 • م
 • ن
 • ه
 • و
 • پ
 • چ
 • ک
 • گ
 • ی
حامیـــــــــــــــــــــــــان
هــمــراهـــــــــــــــــــان​
تام لند
harsh design studio
آجرنماچین
کارابیز
dokmeh agency

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir