« دعوت »

کانـون معماران معاصر به عنوان یک نهاد آموزشی مستقل، آنچه هست را برآیند مشارکت اعضای خانواده‌ای می‌داند که به اشکال مختلف از آن در طول این ده سال حمایت کرده‌اند. حال، با امید تداوم و شوق به آینده، فروتنانه از شما دعوت می‌نماییم در رویداد «دعوت» حضور به هم رسانید، تا در کنــار هم برای آینده گفتگویی داشته باشیم.

سلسله نشست های تکتونیک؛ یک مقدمه و چند روایت

کیوریتور: محمدرضا غلامی در این نشست، ریشه‌های تاریخی کاربرد این واژه در معماری و نکات کلیدی اندیشه‌ تئوریسین‌هایی که در این باره به تفکر پرداخته‌اند، به همراه مصداق‌هایی از آثار برجسته معماری (از هزاران سال پیش تا امروز) معرفی خواهد شد.در این نشست به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌شود با ساختن (که از نظر […]

سلسله نشست های هم فیلم بینی

همفیلم-بینی

کیوریتور : سعید هاشم‌زاده در مهم‌ترین جنبش‌های سینمای ایران بررسی معماری در مهم‌ترین آثار تاریخ سینمای ایران سینمای عامه‌پسند موج نو رئالیسم اجتماعی سینمای فانتزی و تخیلی سینمای شاعرانه سینمای تاریخی هشت جلسه دو ساعته به همراه تماشای فیلم به صورت حضوری و رایگان در محل کانون معماران معاصر. جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم […]

سلسله نشست‌های مربوطیت / Relevancy | فصل اول

کیوریتور : علیرضا تغابنی / سعید احمدیان / امیر نجفی می توان جهان را مانند شبکه‌ای از چیزهای مختلفی دید که با یکدیگر ارتباط دارند. با این نگاه، می‌توان به این فکر کرد که چیزها چطور به هم مربوط می‌شوند؟ نوع خاصی از این مربوط بودن، ارتباط اثر هنری با شرایطی‌ست که اثر در آن […]

سلسله نشست های ساختارهای ماسونری

کیوریتور: پویا خزائلی نگاهی به دستاوردها و چالش های این تکنیک در مواجه با مسائل امروز
به نظر می‌آید که در آستانه فصل نوینی هستیم و مسائل امروز دنیا نیز یک معماری نوین را طلب می‌کند. خشکسالی، شکاف طبقاتی که بیش از پیش می‌شود، آلودگی محیط زیست و شاید ورای همه اینها کاهش ملموس کیفیت زندگی […]

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir