منتقد و کیوریتور رویداد همفیلمبینی

مهدي وثوق‌نيا عکاس مستند و فارغ التحصيل کارشناسی رشته عكاسی از دانشگاه آزاد هنر و معماری تهران است. وی طی سال‌های 1370 تا 1382جوايز زيادی در زمينه عكاسی مستند از چندين جشنواره از آن خود كرد. او در نمايشگاه هاى متعددى در داخل و خارج از ايران شركت داشته كه حاصل آن تا حال 11 نمایشگاه انفرادی و بیش از 50 نمایشگاه گروهی است.

حوزه فعالیت

عکس‌های او در مجلات زیادی به چاپ رسیده و در كتاب عکاسی ایرانی حال حاضر، با گردآوری رز عیسی، انتشارات هاچنز آلمان، سال 2008 و ایران؛ سال38، انتشارات تکس تول، فرانسه، سال2017حضور داشت. همچنین کتاب انزلی در نشر نظر، 1393، پامنار نشر بن گاه ، 1394از دو مجموعه او به چاپ رسید. کتاب‌های کهریزک پنجره رو به حیات، به روایت بیست و هفت عکاس، نشر هفت رنگ، 1394و صد سال عکاسی مناظر شهری در تهران، نشر علمی فرهنگی، 1399 نیز از تالیف های او در گردآوری عکس به حساب می آید. او داور چندين جشنواره داخلی عكاسی و هنرگردان 8 نمایشگاه از جمله خیابان ولیعصـــــر، گالری راه ابریشــــــم 1395، نگاه میدانی، گالری هیپتا 1397 و چشم اندازهای پیش رو، گالری راه ابریشم 1398 است. تدریس در دانشکده هنرهای زیبا از سال 1397 و برگزاری بيش از 40 كارگاه تخصصی در زمينه عكاسی مستند از سال 1385 تا حال در ایران در کارنامه او نیز به حساب می‌آید.

نشست پنجم
پامنار

پامنار

خوانش عکاسانه زبان معماری

مهدی وثوق نیا

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir