events

رویداد

رویدادها، به منظور ایجاد خرده ‌فرهنگ و اجتماع، جا انداختن مباحث در ذهن و ایجاد تصویری کلی از موضوعات مطرح شده در کانون و همینطور جذب مخاطب، طراحی شده‌اند. هدف دیگر از برگزاری رویدادها، دموکراتیزه کردن دانش و آشنا کردن دانش‌جویان با دانش عمومی فضاست. تیم رویدادهای کانون با هدف پرورش تفکر نقادانه و نگاه پرسشگر در جامعه‌‌ی حرفه‌ای، فعالیت‌ خود را بر برنامه‌ریزی، برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات گفتگو (با طیف وسیعی از موضوعات و مخاطبان) متمرکز کرده است. در نشست‌های تخصصی سعی می‌شود علاوه بر سخنرانی، گفتگویی بین صاحب سخن و شنونده دربگیرد.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir